شهرستان دیر

نامه سمن های محیط زیستی شهرستان دیّر به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

نامه سمن های محیط زیستی شهرستان دیّر به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

نامه سمن های محیط زیستی شهرستان دیّر به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بسمه تعالی   «و اذا تولّی سعی فی الأرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النّسل»؛ اینها کسانی هستند که در روی زمین فساد می‌کنند؛ هم...

ادامه مطلب ...