شهرستان دیر

بخشدار آبدان :۲ میلیارد ریال به بازسازی محیط بانی کوه نمکی اختصاص یافت

بخشدار آبدان :۲ میلیارد ریال به بازسازی محیط بانی کوه نمکی اختصاص یافت

بخشدار آبدان گفت: امسال 2میلیارد ریال به بازسازی و تکمیل پاسگاه محیط بانی کوه نمکی اختصاص یافته است.دیری ها ، ابوالحسن گنخکی روزجمعه درگفت وگو با ایرنا افزود: پاسگاه محیط بانی با هدف محافظت از اثر طبیعی ملی گنبد نمکی...

ادامه مطلب ...