🔴بخشي از گفت و گوي شهروند با پدر دختری که او را به جای #دختر_آبی جا زدند:

◀️دختر من تا به حال استادیوم نرفته بود

◀️سحر مشکل اعصاب و سابقه خودکشی داشت

◀️اگر ميدانستم می خواهد به استادیوم برود به او اجازه نمی دادم

————
🔹روز حادثه چطور در جریان خودسوزی دخترتان قرار گرفتید؟
🔻ظهر بود که از بیمارستان به دخترم زنگ زده بودند. دخترم هم موضوع را به من اطلاع داد و با هم به تهران رفتیم.

🔹شما می‌دانستید که سارا قصد رفتن به استادیوم را دارد؟
🔻نه، به هیچ عنوان خبر نداشتم. من اگر می‌دانستم جلوی او را می‌گرفتم و هیچ وقت اجازه نمی‌دادم به استادیوم برود.

🔹چرا؟
🔻چون جرم است. اصلا درست نیست که دختر به استادیوم برود و من حتما با دلیل منطقی جلوی او را می‌گرفتم. نه عقاید من قبول می‌کند، نه عرف جامعه که یک دختر بین آن همه مرد در استادیوم برود، ولی متاسفانه سارا بدون اطلاع ما به آن‌جا رفته بود.

🔹آن روز به چه بهانه‌ای از خانه رفت؟
🔻هیچ بهانه‌ای نیاورد. اصلا حرفی نزد و بدون اطلاع از خانه خارج شد.

🔹قبلا هم به استادیوم رفته بود؟
🔻نه، این اولین بار بود که رفته و دستگیر هم شده بود. ما هم نمی‌دانستیم. هم من و هم همسرم حتما اجازه رفتن به او نمی‌دادیم.

🔹دوست داشت چه کاره شود؟
🔻قبل از این‌که دانشجو شود، می‌گفت دلش می‌خواهد پلیس شود تا بتواند آدم‌های بد را از جامعه جمع کند، ولی من به او گفتم نمی‌توانی این کار را انجام دهی، تو دختری و جثه ضعیفی داری.

🔹جانباز هستید؟
🔻جانباز ۱۵‌درصد هستم. ‌سال ۶۱ در کردستان مجروح شدم. الان بازنشسته هستم. قبلا ۱۰‌سال در بنیاد جانبازان و چند سالی هم در جهاد سازندگی کار کردم

🔹بیماری سارا چه بود؟
🔻او بیماری اعصاب و روان داشت، حالش اصلا خوب نبود، چند سالی قرص و دارو می‌خورد، البته مادرش یواشکی به او دارو می‌داد، چون خودش معتقد بود که بیماری ندارد. مرتب دارو را در چایی و نوشیدنی به دخترم می‌داد، ولی از یک‌سال پیش دارو را قطع کرد. دکتر گفته بود وقتی دارو را قطع می‌کنید، باید مواظبش باشید، چون ممکن است کارهای خطرناک کند.

🔹چرا دارو را قطع کردید؟
🔻دکتر می‌گفت این داروها ضرر دارد، حتی ممکن است نابینا شود. مادرش هم می‌ترسید برای همین داروها را قطع کرد.

🔹سارا قبلا هم خودکشی کرده بود؟
🔻بله، یک بار در دانشگاه خودکشی کرده

#دروغدخترآبي