استاندار بوشهردر سفر به شهرستان دیر گفت: توسعه اشتغال روستایی در بخش‌های کشاورزی، خدمات، تولیدی و صنعتی در اولویت برنامه‌های استان است که تسهیلات کم بهره به کارآفرینان پرداخت می‌شو د

توسعه اشتغال روستایی در اولویت استان بوشهر است

عبدالکریم گراوند صبح امروز در بازدید از طرح‌های کشاورزی روستاهای شهرستان دیر با اشاره به اینکه این شهرستان ظرفیت بسیار مطلوبی در حوزه کشاورزی دارد اظهار داشت: نرخ بیکاری ۱۰٫۸ درصدی شهرستان دیر زیبنده این شهرستان نیست و ظرفیت‌های کشاورزی و خدماتی باید زمینه اشتغال مردم به ویژه روستاییان را فراهم کند.

 وی توسعه گلخانه را یک ضرورت دانست و بیان کرد: طرح‌های گلخانه‌ای دارای مزیت‌های بسیاری از جمله افزایش تولید نسبت به فضاهای باز، کاهش مصرف آب و اشتغال بالاست و توسعه گلخانه‌ها در شهرستان دیر مورد تاکید قرار دارد.