بخشدار بردخون گفت: ایجاد نشریه اطلاع رسانی در مدارس ضروری است که با تقویت ارتباط بین مدارس و برگزاری نشست با ادارات، نهادها و شوراها موجب ارتقاء فعالیت ها و کاهش فاصله بین دانش آموزان و مسئولان در مسیر پیشبرد اهداف مدارس می شود.

 علی اخلاقی عصر امروز در همایش شوراهای دانش آموزی بخش بردخون اظهار داشت: یکی از بسترهای مهم زندگی اجتماعی و مشق دموکراسی احترام به نظر دیگران است تعامل و مشارکت دانش آموزان در برنامه ها باعث خودباوری و اعتماد به نفس می شود.

بخشدار بردخون با بیان اینکه دانش آموزان توانایی های بالقوه ای دارند، افزود: شوراهای دانش آموزی از استوانه های جامعه مدنی و مایه نشاط، طراوت و بالندگی و یکی از بازوهای آموزش و پرورش است.

وی با تأکید بر اطلاع رسانی فعالیت های دانش آموزان، اضافه کرد: ایجاد نشریه اطلاع رسانی در مدارس ضروری است که با تقویت ارتباط بین مدارس و برگزاری نشست با ادارات، نهادها و شوراها موجب ارتقاء فعالیت ها و کاهش فاصله بین دانش آموزان و مسئولان در مسیر پیشبرد اهداف مدارس می شود.

اخلاقی خواستار جدی گرفتن نقش شوراها شد و ابراز داشت: شورای تصمیم گیرنده با مشارکت، تعهد و درونی کردن مسائل اجتماعی می تواند نقش ویژه ای در جامعه بر عهده بگیرد.

بخشدار بردخون احترام به نظر دیگران و تحمل مخالف را مفید دانست و گفت: شوراهای دانش آموزی سرمایه مشورتی و دارایی نامشهود در اختیار اداره است که با حضور در مجامع بزرگ و کلان منطقه ای و هدایت دانش آموزان به سمت فعالیت های اجتماعی عملی می شود.

وی خاطرنشان کرد: همواره دوست داشته ام در این نشست ها حضور پیدا کنم و علاقمندم تا خواسته های دانش آموزان در حد توان عملی شود و فرهنگ ایده پردازی و مشارکت پذیری در جامعه نهادینه شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز در این مراسم اظهار داشت: یکی از فلسفه های وجودی شوراها تقویت روحیه اعتماد به نفس در دانش آموزان و پویایی فعالیت های مدرسه است چرا که شوراها می توانند به عنوان معلم یار و اداره کلاس ها و مدارس و حضور در برنامه های مناسبتی نقش ارزنده ای در تقویت کار گروهی ایفاء کنند.

ظهیر محمودی با تأکید بر اجرای اردوهای درون منطقه ای و درون شهرستانی افزود: دانش آموزان با کار گروهی و در کنار هم بودن به خواسته های خود می رسند پس همگی یاد بگیریم کار گروهی را نهادینه کنیم.

وی بر حضور گروه های نمایشی عروسکی در مدارس و اجرای مسابقات دست سازه های دانش آموزان تأکید کرد و گفت: در حال پیگیری جهت تملک و احداث اردوگاه دانش آموزی در بردخون هستیم و امیدواریم رویای دیرینه دانش آموزان و فرهنگیان منطقه محقق شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره نیز گفت: اعضای شوراهای دانش آموزی توانایی ها و استعدادهای فراوانی دارند که باید توانایی خود را باور کنند و برای نهادینه کردن روحیه ابتکار و نوآوری بکوشند.

حیدر مغدانی افزود: ۲۲ مدرسه منطقه دارای شورای دانش آموزی و شامل ۱۲۲ نفر عضو است.

به گزارش فارس، در ادامه دانش آموزان به بیان خواسته ها، ایده و پیشنهادات خود پرداختند.