امام جمعه موقت آبدان گفت: درحماسه بزرگ ۹دی مردم نشان دادند که از خواص امت هستند.

 فارس ، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه های این هفته آبدان اظهار داشت: مردم درحماسه ۹دی ثابت کردند که یار و یاور رهبر هستند و ۹دی متعلق به همه مردم و همه گروهها و جناح هاست و نباید این حماسه تاریخی و بزرگ را به گروه خاصی تبدیل دهیم.
امام جمعه موقت آبدان گفت:درحماسه بزرگ ۹دی مردم نشان دادند که از خواص امت هستند.
وی ضمن تسلیت درگذشت حضرت آیت الله شاهرودی بیان داشت: این اتفاق ضایعه ای اسفبار وجبران ناپذیر برای نظام و حوزه های علمیه بود.
پهلوزاده در بخش دیگر با اشاره به میلاد پیامبر خدا حضرت عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی گفت: بهترین توصیف را قرآن از حضرت عیسی مسیح گفته است.