کارگاه آموزشی مدیریت مصرف برق روز دوشنبه با حضور مسئولان و دانش آموزان در مدرسه جواد الائمه شهر بردستان شهرستان دیر برگزار شد.

 ایرنا، فرماندار دیر در این کارگاه آموزشی گفت: دانش آموزان به عنوان مدیران اصلاح الگوی مصرف می توانند در جامعه موثر باشند.
کریم علی حسنی با بیان اینکه مردم و مسئولان از همدیگر جدا نیستند، افزود: اگر در صنعت برق اتفاقی رخ دهد این وظیفه قانونی مسئولان است که مشکل را برطرف کنند و مردم نیز باید در اصلاح الگوی مصرف پیشقدم باشند.
وی گفت: رعایت الگوی مصرف برق در راستای حفظ این سرمایه ملی برای آیندگان ضروری است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان بوشهر گفت: برق سرمایه ملی کشور است که باید با مدیریت مصرف از آن حراست کرد.
ایوب دهقانی افزود: مصرف برق در استان بوشهر با یک هزار و ۶۰۰ مگاوات در فصل تابستان چهار برابر فصل زمستان است که این زنگ خطری برای مردم است.
وی بیان کرد: در همین راستا با هدف نهادینه سازی مصرف بهینه انرژی در رده های مختلف سنی دوره های آموزشی مدیریت مصرف برق در سطح مدارس استان بوشهر برگزار می شود.
مدیر برق شهرستان دیر گفت: یکی از شاخص های توسعه در جامعه صنعت برق است که باید به درستی از آن صیانت شود.
علیرضا بحرینی افزود: ۷۱درصد مشترکان برق شهرستان دیر مربوط به مشترکان خانگی است که باید نسبت به نهادینه کردن فرهنگ مصرف برق در جامعه اقدام کرد.