شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر نبسبت به گزارش خبری فارس در خصوص تعطیلی مکرر جایگاه های سوخت شهر دیر واکنش نشان داد.

در پی درج گزارش این خبرگزاری در تاریخ ۱۲ آذرماه تحت عنوان ” تعطیلی مکرر جایگاه های سوخت در «دیر» داد مردم را بلند کرد” شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر در واکنش به این گزارش  جوابیه ای را صادر کرد که به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف شهر دیر می رساند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر نیازهای سوختی شهر دیر را همانند سایر نقاط استان از مبادی تامین در بوشهر، بندرعباس، ماهشهر و گاها شیراز که که متصل به مراکز تولید، فروش و … می باشند از طریق دو باب جایگاه فرآورده های نفتی مایع موجود در شهر دیر به مالکیت آقایان مرادی و فریدونی به صورت کافی و وافی تامین نموده و هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود نداشته و نخواهد داشت.

در ادامه این جوابیه آمده است: لذا مالکین جایگاه های موصوف علیرغم دریافت تمامی تسهیلات کمکی از جمله تامین و اختصاص سوخت اعتباری ۷۲ ساعته و ایام تعطیل و کارمزد نقدی به دلیل سوء مدیریت در اداره جایگاه ها و عدم خرید سوخت به موقع، مشکلات موجود را پدید آورده که تمامی مسؤولیت آن به عهده مالکین جایگاه ها است. فرآیند خرید و صدور حواله و ارسال فرآورده و همچنین انجام تعمیرات بخش سامانه هوشمند در طول شبانه روز بدون وفقه در حال انجام می باشد. به طوری که دیگر جایگاه های سوخت تحت پوشش ناحیه دیر از تسهیلات موجود و مدیریت صحیح بدون هر گونه نارسایی اقدام به سوخت رسانی و خدمت رسانی به مردم شریف شهر خود می نمایند