یکی از وظایف مهم شهرداری ها در امورات فرهنگی مربوط به اجرای برنامه های متنوع و مناسب فرهنگی در طول سال می باشد.

شهرداری هر شهر در تمامی بلوار ها و میادین شهر خود تصاویر و تمثال شهدای خود را در خیابان ها و بلوارهای اصلی شهر خود نصب کرده اند، که این کار باعث می شود تا مردم و مسئولان با دیدن این تصاویر یادشان نرود که برای برقراری و بقای این مملکت چه خون ها ریخته شده است، ولی در شهر بردستان از توابع شهرستان دیر بیش از دوسال می گذرد که تمثال شهداء این شهر در معابر اصلی نصب نشده است.

انقلاب اسلامی این مرزبوم، سرشار از روحیه شهادت طلبی، ایثار و از خود گذشتگی می باشد، امنیت و آرامشی را که ما امروزه داریم مدیون این شهداء هستیم که هنوز هم باب آن بسته نشده و در فراتر از مرزها جان خود را فدای دفاع از انقلاب و آرمان های این انقلاب کرده اند.

شهرداری بردستان باید کوچه ها و خیابان ها را به نام شهدا مزین کند و تصاویر آنان را باید در جای جای شهر نصب کند تا نسل جوان امروزی بداند برای این انقلاب، توسط این شهداء خون ها ریخته شده است و چه مادران و پدرانی که سختی فراق فرزند را به خاطر امنیت این مرزبوم به جان خریده اند.

نبود تابلوهای تمثال شهدا در سطح شهر برای معرفی شهداء به نسل جوان امروزی کار را مشکل کرده است.

خدمت به خانواده های شهدا و ایثارگران، یک “احسان” بزرگ و مداوم است و اگر امروزه در امنیت و آرامش قرار داریم و فعالیت های روزانه خود را با آرامش انجام می دهیم به برکت خون همین شهداست، و باید قدر دان آنان و خانواده آنان باشیم./ انتهای

منبع:رخداد جنوب